Czary

Wszystkie czary na Akademickim 76 są auto-learn, co oznacza, że nie musimy ich kupować, każda postać od razu je posiada.

Obrazek Nazwa Słowa MLVL Mana Profesje Opis
instant.gif Light utevo lux 0 20 Sorcerer , Druid , Palladin , Knight Oświetla najbliższą okolicę postaci.
instant.gif Greater Light utevo gran lux 3 60 Sorcerer , Druid , Palladin , Knight Oświetla sporą część ekranu.
instant.gif Ultimate Light utevo vis lux 12 140 Sorcerer , Druid Oświetla prawie cały ekran.
instant.gif Light Healing exura 1 25 Sorcerer , Druid , Palladin , Knight Lekkie leczenie.
instant.gif Intense Healing exura gran 4 40 Sorcerer , Druid , Palladin Silniejsze leczenie.
instant.gif Ultimate Healing exura vita 8 80 Sorcerer , Druid , Palladin Pełne leczenie.
instant.gif Heal Friend exura sio "Imie 7 50 Druid Leczy wybraną osobę.
instant.gif Mass Healing exura gran mas res 19 150 Druid Leczy wszystkich w okół druida.
instant.gif Conjure Arrow exevo con 2 40 Palladin Tworzenie 20 arrow.
instant.gif Conjure Bolt exevo con mort 6 70 Palladin Tworzenie 20 bolt.
instant.gif Poison Arrow exevo con pox 5 70 Palladin Tworzenie 5 poison arrow.
instant.gif Burst Arrow exevo con flam 10 120 Palladin Tworzenie 5 burst arrow.
instant.gif Power Bolt exevo con vis 14 200 Palladin Tworzenie 5 power bolt.
instant.gif Flame Strike exori flam 3 20 Sorcerer , Druid Ognisty atak.
instant.gif Force Strike exori mort 2 20 Sorcerer , Druid Atak siłowy.
instant.gif Energy Strike exori vis 3 20 Sorcerer , Druid Elektryczny atak.
instant.gif Fire Wave exevo flam hur 7 80 Sorcerer Ognisty podmuch.
instant.gif Energy Wave exevo mort hur 20 250 Sorcerer Elektryczny podmuch.
instant.gif Great Energy Beam exevo gran vis lux 14 200 Sorcerer Wyzwolenia elektryczności w postaci prostej wiązki.
instant.gif Berzeker exori 5 100 Knight Rycerza na chwilę otacza aura zadająca obrażenia wszystkich w bezpośredniej styczności.
instant.gif Chalenge exeta res 5 30 Knight Po rzuceniu tego czaru, wszystkie potwory w otoczeniu, rzucają się na castera.
instant.gif Mana Shield utamo vita 4 50 Sorcerer , Druid , Palladin Po rzuceniu tego zaklęcia, wszystkie obrażenia zamiast zabierać punkty życia, będą spalały manę.
instant.gif Haste utani hur 4 60 Sorcerer , Druid , Palladin , Knight Przyspieszenie postaci.
instant.gif Strong Haste utani gran hur 8 100 Sorcerer , Druid , Palladin , Knight Dwukrotne przyspieszenie postaci.
instant.gif Magic Trap exevo grav vita 70 350 Druid Zaklęcie tworzy krzak, blokujący przejście.
instant.gif Creature Illusion utevo res ina "Nazwa-moba 10 100 Sorcerer , Druid Po rzuceniu tego zaklęcia, można zamienić się na krótką chwilę w każdego monstera. Jednakowoż, tylko z wyglądu. Potwory także nie dadzą się zmylić.
instant.gif Invisible utana vid 15 210 Sorcerer , Druid , Palladin Postać staje się tymczasowo niewidzialna. Gracze jedak będą mogli ją zobaczyć, a większość silniejszych potworóww jest na niewidzialność odporna.
instant.gif Pavlus Exori pavlus uber exori 7 350 Knight Ulepszona wersja czaru Berzerker, zadająca większe obrażenia i posiadająca większy zasięg.
instant.gif Pally Star ademo libertas 6 350 Palladin Po rzuceniu tego czaru, paladyna na chwile otacza aura elektryczności, rażąca wrogów na niewielką odległość.
instant.gif Exori Mas Exori Mas 0 ~28% Paladin Zaklęcie razi wszystkich w pobliżu strzałami.
instant.gif X Mort ms mort mas vis 35 600 Sorcerer Tworzy wyłagowanie śmierci w kształcie litery X, oraz rażące wszystkich w bezpośredniej styczności z rzucającym.
instant.gif X Project anhedonia 70 800 Sorcerer Zaklęcie jest bardzo potężną wersją czaru exori flam/mort/vis.
instant.gif Poison Storm exevo gran mas pox 28 800 Druid Wybuch trucizny otaczający druida, zadający wysokie obrażenia i zatruwający przeciwników.
instant.gif Ultimate Explosion exevo gran mas vis 40 800 Sorcerer Wybuch otaczający sorcerera zadający obrażenia wszystkim w pobliżu.
instant.gif Mana exevo mana 2 600 Sorcerer , Druid , Palladin , Knight Spalanie many, tworząc 50gp.
instant.gif Mana Extreme exevo mana vis 10 1500 Sorcerer , Druid , Palladin , Knight Spalanie many, tworząc 80gp.
instant.gif Mana Outrangerous exevo mana mas vis 12 3000 Sorcerer , Druid , Palladin , Knight Spalanie many, tworząc 100gp.

Przekreślone pozycje są niedostępne.