Boots Of Haste
boots_of_haste.gif
Def -
Kupno - Sprzedaż 45k
NPC - NPC Kalpih
Drop
hydra.gif black_knight.gif necromancer.gif necromancer.gif demon.gif demon.gif
Quest
Boots of Haste Quest
Banshee Quest
Dodatkowe Informacje
+20 Speed