Leather Boots
leather_boots.gif
Def 1
Kupno - Sprzedaż -
NPC - NPC -
Drop
troll.gif dwarf_soldier.gif dwarf_guard.gif dwarf_geomancer.gif elf.gif witch.gif black_knight.gif
Quest
-
Dodatkowe Informacje
-