Mystic Turban

Opis

mystic_turban.gif

Drop

Quest

  • Nie dostępne z questu.

Gdzie można kupić?

  • Nigdzie.

Efekty

  • +3% Magic ATK