Komendy Gracza

Wszystkie komendy działają wyłącznie na oknie Default.

!exp Pokazuje ilość punktów doświadczenia niezbędnych do awansowania na wyższy poziom.

!mana Pokazuje ilość spalonej many niezbędnej do awansowania na wyższy poziom magiczny.

!online Pokazuje spis obecnie zalogowanych graczy

!uptime Pokazuje jak długo włączony jest serwer

!buyhouse Pozwala zakupić domek, przed którego drzwiami się stoi w czasie wklepywania komendy

!frags Pokazuje ilość fragów, czas do zniknięcia najbliższego, oraz czas do zniknięcia skulla.

!bless Pokazuje ilość blessów.