Belfegor

Opis

blue_djinn.gif

Teksty


Statystyki

XP HP Summon
? ? niemożliwe
Ataki fizyczne
W zwarciu Na dystans
? ?
Czary
lp Nazwa Efekt/obrażenia
1 energy beam ?
Loot
pharaoh_sword.gif Pharao Sword
naginata.gif Naginata
small_emerald.gif Small Emerald
talon.gif Talon
piggy_bank.gif Piggy Bank
small_ruby.gif Small Ruby
gold_coin.gif Gold Coin
platinum_coin.gif Platinum Coin
coconut.gif Coconuts
backpack.gif Backpack

Występowanie

  • Edronium
  • Belfegors Land
  • Soraya
  • Lost Town