Dragon Lord

Opis

dragon_lord.gif

Teksty


Statystyki

XP HP Summon
1260 ? niemożliwe
Ataki fizyczne
W zwarciu Na dystans
0-200 ?
Czary
lp Nazwa Efekt/obrażenia
1 fireball 100-180
2 fire wave 150-280
3 fire bomb 20
Loot
dragon_scale_mail.gif Dragon Scale Mail
dragon_lance.gif Dragon Lance
tower_shield.gif Tower Shield
small_sapphire.gif Small sapphire
royal_helmet.gif Royal Helmet
piggy_bank.gif Piggy Bank
dragon_ham.gif Dragon Ham
gold_coin.gif Gold Coin
fire_sword.gif Fire Sword
golden_mug.gif Golden Mug
bag.gif Bag
green_mushroom.gif Green Mushroom

Występowanie

  • Edronium
  • Yukinia
  • Soraya
  • Lost Town
  • Politechlandia