Elephant
elephant.gif
HP
320
EXP
480
Loot
meat.gif, ham.gif
Występowanie