Herman Iv

Opis

bat.gif

Teksty


Statystyki

XP HP Summon
3900 ? niemożliwe
Ataki fizyczne
W zwarciu Na dystans
? 100-400~
Czary
lp Nazwa Efekt/obrażenia
1 melody beam 500-1200
Loot
phoenix_shield.gif Phoenix Shield
scarab_shield.gif Scarab Shield
griffin_shield.gif Griffin Shield
scythe.gif Scythe
piggy_bank.gif Piggy Bank
small_ruby.gif Small Ruby
gold_coin.gif Gold Coin
platinum_coin.gif Platinum Coin
coconut.gif Coconut
blue_backpack.gif Blue Backpack

Występowanie

  • Small Isle
  • Serpentia
  • Soraya