Nelfegor

Opis

green_djinn.gif

Teksty


Statystyki

XP HP Summon
? ? niemożliwe
Ataki fizyczne
W zwarciu Na dystans
? ?
Czary
lp Nazwa Efekt/obrażenia
Loot
dwarven_armor.gif Dwarven Armor
guardian_shield.gif Guradian Shield
piggy_bank.gif Piggy Bank
gold_coin.gif Gold Coin
backpack.gif Backpack

Występowanie

  • Edronium
  • Belfegors Land
  • Lost Town
  • Politechlandia