Rabbit
rabbit.gif
HP
15
EXP
0
Loot
meat.gif, carrot.gif
Występowanie
Politechlandia