Skunk
skunk.gif
HP
20
EXP
9
Loot
Występowanie
Soraya