Wolf
wolf.gif
HP
25
EXP
54
Loot
meat.gif
Występowanie
Edronium