Skulle

Skull, czyli czaszka, określa stan pvp w jakim znajduje się nasz bohater. Czaszka pojawia się w prawym, górnym rogu postaci. Kolor czaszki definiuje jej rodzaj.

  • White_Skull.gif White Skull - biała czaszka pojawia się, gdy zaatakuje się innego gracza, który nie ma żadnej czaszki. Czaszka znika po kilku chwilach gdy przestanie się atakować, bądź po 10 minutach w przypadku zabicia przeciwnika. Zwróć uwagę, że utrzymując stan bojowy(skrzyżowane miecze w okienku stanu postaci), walcząc nawet z potworami, skull nie zniknie, nawet po upłynięciu 10 minut. Ponadto, gdy postać oznaczona jest tą czaszką, inni gracze mogą ją atakować bez żadnych konsekwencji, wbijając tylko żółtą czaszkę(patrz punkt niżej).
  • Yellow_Skull.gif Yellow Skull - żółta czaszka jest czaszką specjalną, widzi ją tylko osoba z white, bądź red(patrz punkt niżej) skullem, gdy zostanie zaatakowana przez innego gracza. Wtedy też właśnie gracz uzyskuje status żółtej czaszki i może być zabity (ale tylko i wyłącznie przez zaatakowanego) bez żadnych konsekwencji.
  • Red_Skull.gif Red Skull - czerwona czaszka pojawia się, gdy gracz wbije 3 fragi. Postać z taką czaszką poddana jest atakom, jak w przypadku białej czaszki, ale podczas śmierci traci WSZYSTKIE przedmioty. Czerwona czaszka znika po 3 godzinach, jednakowoż, gdy się kogoś z nią zabije, licznik się restartuje.

Zależności skull-frag:

Gracz 1 Atak Gracz 2 Gracz1: Skull Gracz1: Frag
brak > brak White_Skull.gif tak
brak > White_Skull.gif brak nie
brak > Red_Skull.gif brak nie
White_Skull.gif > White_Skull.gif White_Skull.gif nie
White_Skull.gif > Red_Skull.gif White_Skull.gif nie
White_Skull.gif > Yellow_Skull.gif White_Skull.gif nie
Red_Skull.gif > brak Red_Skull.gif tak
Red_Skull.gif > White_Skull.gif Red_Skull.gif nie
Red_Skull.gif > Yellow_Skull.gif Red_Skull.gif nie
Red_Skull.gif > Red_Skull.gif Red_Skull.gif nie